گروه مهندسي و خدمات صنعتي اولتانِد

با اولتانِد ایمن برانید  

شیلنگ هیدرولیک دوقلوی پرايد

مجموعه لوله سیال هیدرولیک فرمان پراید

 

 

 

 

 

لوله های  عصایی جعبه فرمان پراید (6 و 10)

 

 

 

 

تلفن: 1003 120 0902 09333934959 تلفکس: 44279868